Jak wyjechać na Erasmusa?

 

Rekrutację w ramach programu Erasmus+ można podzielić na 3 etapy:

  • Rekrutacja wydziałowa
  • Rekrutacja na uczelni
  • Rekrutacja na uczelni przyjmującej

 

Rekrutacja na każdym wydziałach odbywa się w okresie luty/marzec i na każdym z nich przebiega trochę inaczej jednak elementami wspólnymi są główne kryteria wyboru: średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów a także znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia na uczelni przyjmującej. Rekrutacja odbywa się tylko raz w roku, więc należy o niej pomyśleć wcześniej. Jeżeli zakwalifikujesz się na wyjazd w ramach rekrutacji wydziałowej zostałeś zakwalifikowany do wyjazdu. Wszystkich szczegółów dotyczących rekrutacji na twoim wydziale udzieli ci koordynator wydziałowy.

 

W ramach rekrutacji na uczelni przyznawane są stypendia. Informacje na temat otrzymanych stypendiów udostępniane są końcem maja/początkiem czerwca.

 

W trakcie rekrutacji na uczelni partnerskiej należy dostarczyć uczelni przyjmującej komplet wymaganych dokumentów. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od uczelni jednak będzie to m.in. lista realizowanych do tej pory przedmiotów czy skan dokumentu tożsamości.

 

Przed samym wyjazdem należy także wyrobić kartę EKUZ oraz dostarczyć do uczelnianego biura Erasmusa zaświadczenie o zaliczeniu semestru a także informacji na temat numeru konta, na które otrzymasz stypendium.

 

Przydatne linki:

Uczelniana strona programu Erasmus+ tu znajdziecie wszystkie wymagania formalne a także wymagane wzory pism.

Lista uczelni partnerskich

Grupa na Facebooku

erasmusplus.org.pl

frse.org.pl

 

 

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania skontaktuj się ze mną: leo.pk@esn.pl

LEO