SocialErasmus jest inicjatywą ESN Polska, mającą na celu zaangażowanie studentów
biorących udział w Programie Erasmus oraz innych wymian międzynarodowych na
Politechnice Krakowskiej w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwienie im
poznania nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integracje z innymi grupami
społecznymi, a tym samym poznanie Polski , jako całości.
 
Poprzez projekt SocialErasmus chcielibyśmy, aby pobyt na Erasmusie był nie tylko okazją do
poznania kultury uniwersyteckiej i nawiązania niezwykłych międzynarodowych przyjaźni, ale
był również inspiracją na dalsze życie oraz dawał możliwość poznania realiów panujących w
Polsce, również poza środowiskiem akademickim.
 
Projekt obejmuje spotkania w szkołach podstawowych (organizacja tzw. Dni Europejskich),
liceach (organizacja lekcji językowych z Erasmusami), domach dziecka oraz akcje
ekologiczne ("Las Erasmusa") i kulturalne.