19 grudnia 2020 ESN PK odbyło swoje cosemestralne Walne Zebranie Członków. Ze względu na obecne restrykcje, całość spotkania odbyła się w formie online. Podczas tego spotkania nasz Zarząd, Komisja Rewizyjna i Delegat sprawozdawali się z ostatniego pół roku naszej działalności. Podczas naszych obrad poruszyliśmy też temat naszych planów na przyszłość, dalszej wspólpracy z innymi sekcjami ESNu oraz możliwości rozwoju dla naszych członków w ESN.