Pierwszy tydzień letniego semestru minął w ESN PK niesamowicie intensywnie. Udało nam się powitać międzynarodowych studentów zaczynających studia na PK.

Orientation Week to cosemestralny ESNowy projekt - tydzień wprowadzający przyjezdnych studentów do życia w Polsce. Podczas tego okresu zawsze staramy się przedstawić polską kulturę i tradycję oraz historę krakowa i nasze zwyczaje.

Ze względu na pandemię nasze OW odbywało się w całości w formie online. Wszystkie wydarzenia przeprowadzone były na platformie Discord i gromadziły wokół siebie tłum zainteresowanych studentów. Dzięki kreatywności naszych wolontariuszy, udało się bardzo dobrze przenieść nasze zwyczajowe wydarzenia na formkę online. Pubquizz, City Game, spotkania językowe - i wiele więcej. Szata graficzna tego projektu została wykonana w motywie słowiańskim.

W tym roku, koordynatorkami OW były: Paula Widomska i Róża Tomaszewska. Ich opiekunką z Zarządu była nasza Project Manager: Jagoda Florczak.

Na poniższych grafikach znajduje się dokładny rozkład naszych wydarzeń.

Bardzo dziękujemy naszym wolontariuszom za zorganizowanie poszczególnych eventów, dostępność i niesienie pomocy studentom międzynarodowym.