[English version below]
Każda podróż pełna jest pięknych widoków, cudownych ludzi i niesamowitych wspomnień.
Czy kiedykolwiek próbowaliście uwiecznić to wszystko na zdjęciach?
Jeśli tak, podzielcie się nimi razem z nami i wygrajcie cenne nagrody!

Discover Europe już po raz kolejny umożliwia podzielenie się pięknem naszego kontynentu poprzez zgłaszanie zdjęć, z których następnie zostaną wyłonieni zwycięzcy. 
Ten wyjątkowy konkurs daje możliwość nie tylko zdobycia wartościowych nagród, ale także poszerzenia horyzontów i tego, by każdy mógł odkryć Europę i jej piękno!

W tym roku czekają na Was 3 kategorie:
- Citizen of Europe - zdjęcia ukazujące Europejczyków i ich różne oblicza,
- My Europe, my home - najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe miejsca w Europie,
- Surprise me, Europe! - śmieszne, niespodziewane i intrygujące europejskie sytuacje.

Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:
- regionalny - zakończony Galą w Krakowie
- centralny - zakończony Galą w Warszawie.

Termin nadsyłania zdjęć przez kandydatów:
14.03 - 24.04.

Dni promocyjne na krakowskich uczelniach, na których będzie również możliwość wygrania ciekawych nagród (np. voucherów do parku wodnego lub kina) oraz zgłębienia swojej konkursowej wiedzy:

22.03 – PK,UJ 
7.04 - UEK
14.04 - ASP

Czeka na Was również cenny warsztat fotograficzny (formularz zapisów już wkrótce).

Najlepsze zdjęcie z każdej kategorii zostanie wybrane poprzez głosowanie online, wyborem pozostałych zajmie się natomiast profesjonalne jury w składzie: Joanna Mrówka, Marcin Ryczek, Jan Ulicki oraz Jacek Ura. Wyłonieni laureaci spotkają się na Gali Regionalnej 13. maja 2016 w Artetece w Krakowie oraz specjalnie z tej okazji zorganizowanym bankiecie w Pauza In Garden.

Atrakcyjne nagrody (takie jak semestralny kurs w szkole językowej Profi lingua, tygodniowy kurs fotograficzny w czasie wakacji ufundowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne, wyjazd do Brukseli ufundowany przez europosłankę Różę Thun oraz nagrody rzeczowe od Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK) czekają na rozdanie, a Wasze wspomnienia czekają na to, by ujrzeć światło dzienne!
Więcej informacji na: http://discovereurope.esn.pl/

ENG:
Each journey is full of beautiful views, wonderful people and amazing memories.
Have you ever tried to capture it all on photos?
If yes, share them with us and win valuable prizes!

Discover Europe once again gives you a great opportunity to share the beauty of our continent by sending images, from which winners will be selected. 
This unique competition gives the possibility not only to win valuable prizes, but also to broaden your horizons and let everyone discover Europe and its beauty!

This year there are 3 categories waiting for you:
- Citizen of Europe - photos showing Europeans and their different faces,
- My Europe, my home - the most beautiful and unique places in Europe,
- Surprise me, Europe! - funny, unexpected and intriguing European situations.

The competition will consist of two stages:
- regional - summary at the Gala in Cracow,
- central - summary at the Gala in Warsaw.
The deadline for sending photos by candidates:
14.03 - 24.04.

Promotional Days at Cracow's universities, which also enables winning interesting prizes (eg. vouchers to the water park or cinema) and deepening your knowledge of the competition:
7.04 - UEK
14.04 - ASP
22.03 - PK, UJ.

During these events there is also a valuable photography workshop waiting for you (form entries coming soon).
The best photos from each category will be selected during online voting, the other laureates will be chosen by a professional jury: Joanna Mrówka, Marcin Ryczek, Jan Ulicki and Jacek Ura. All winners will meet at the Regional Gala on May 13th 2016 in Arteteca in Cracow and specially for that occasion there will be a banquet in Pause In Garden organized.

Attractive prizes (such as among others a semester course at a language school Profi Lingua or a weekly photography course during the holidays funded by the Cracow School of Art, a trip to Brussels funded by Róża Thun and prizes funded by Museum of Modern Art in Cracow) are waiting for a prize-giving, and your memories are waiting to see the light of the day!

For more information: http://discovereurope.esn.pl/

Date: 
10/04/2016 to 24/04/2016